For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

روش های نمونه گیری 2

کتاب روش های نمونه گیری ، تالیف دکتر علی عمیدی جلد 2

 

تاریخ تحویل پروژه ها:  روز امتحان پایانترم (قابل تمدید نیست)

مطالب تکمیلی بخش برآورد نسبتی (سمینارها) در دفتر زیراکس دانشکده می باشد و جز موارد امتحانی است.

جدید: تمرین 3 تمرینها خوشه ای یک مرحله ای و تمرین 1 تمرینهای خوشه ای دو مرحله ای را روز امتحان میان ترم تحویل دهید.

نکته: برای باز کردن فایل تمرینات ( و کلا عملکرد بهتر سایت) از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید.

پیش نیازها: 

نمونه گیری 1

سیاست نمره دهی: 

میان ترم

پروژه

تمرین

پایان ترم

زمان بندی کلاس: 

یکشنبه 9:30-8 کلاس 7 مجتمع کلاسها

سه شنبه 9:30-8 کلاس 7 مجتمع کلاسها

فایل ها: 
Term: 
Winter 2015
Grade: 
Undergraduate

ارتقاء امنیت وب با وف بومی